1. Mapon Help Center
  2. Rēķini un apmaksas veidi

Vai ir iespējams pagarināt rēķina apmaksas termiņu?

Mapon rēķina apmaksas termiņu nav iespējams pagarināt.

Rēķina apmaksa jāveic līdz norādītajam apmaksas datumam. Pretējā gadījumā par katru kavējuma dienu, pēc apmaksas termiņa beigām, tiks aprēķināta soda nauda.

Līgumsods par kavēto rēķina apmaksu tiks iekļauts nākamajā rēķinā, atspoguļojot šādu informāciju:

  • rēķins, par kura apmaksas kavēšanu līgumsoda procenti ir aprēķināti;
  • kavētā rēķina periods;
  • kavējuma dienu skaits.