1. Mapon Help Center
 2. Transportlīdzekļu datu analīze

Kāpēc degvielas dati Mapon platformā atšķiras no faktiskās uzpildes degvielas uzpildes stacijā?

Mapon autoparka pārvaldības platforma sniedz vērtīgu ieskatu dažādos transportlīdzekļu darbības aspektos, tostarp degvielas patēriņā. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka starp platformā reģistrētajiem degvielas uzpildes datiem un faktisko degvielas uzpildi degvielas uzpildes stacijā var būt atšķirības. Šajā rakstā ir aplūkoti faktori, kas izraisa šīs nesakritības.

CAN degvielas dati: Precizitāte un ierobežojumi

CAN datus iegūst no transportlīdzekļa borta datora sistēmas. Tie sniedz informāciju par dažādiem transportlīdzekļa darbības aspektiem, tostarp degvielas patēriņu un uzpildēm. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka CAN degvielas datu precizitāte parasti sastāda ap 80%. Tas izceļ to, ka, lai gan CAN dati sniedz vērtīgu ieskatu par transportlīdzekli, tos nevar uzskatīt par visprecīzāko degvielas mērījumu avotu. 

Faktori, kas ietekmē CAN datu precizitāti:

 1. Tehniskās īpatnības: CAN degvielas uzpildes rādījumi balstās uz transportlīdzeklī iebūvēto degvielas līmeņa sensoru, kas nozīmē, ka sensors neņem vērā "aklās zonas", kas atrodas degvielas tvertnes augšējā un apakšējā daļā. Šīs zonas var veidot ievērojamu degvielas tvertnes tilpuma daļu (līdz pat 10%).

 2. Transportlīdzekļa vecums un stāvoklis: Vecāku transportlīdzekļu CAN dati var būt mazāk precīzi, jo iebūvētais sensors var nolietoties. Turklāt CAN datu precizitāti var ietekmēt transportlīdzekļa sastāvdaļu stāvoklis.

 3. Sensora kalibrēšana: CAN datu precizitāte ir atkarīga no transportlīdzekī iebūvētā sensora kalibrācijas precizitātes. Jebkuras neatbilstības sensoru rādījumos var novest pie izmaiņām fiksētajās degvielas uzpildēs.Degvielas sensora dati: Precizitāte un ierobežojumi

Degvielas līmeņa sensors mēra degvielas līmeni un tā izmaiņas tvertnē (uzpildes un noliešanas). Degvielas līmeņa sensori ir pazīstami ar to, ka tie ir precīzāki nekā citas degvielas patēriņa uzskaites ierīces. Ja sensors ir pareizi uzstādīts, tā kļūda ir tikai 1-3%.

Faktori, kas ietekmē degvielas sensora datu precizitāti:

 1. Sensoru kalibrēšana:  Degvielas līmeņa sensora kalibrēšana ietver sensora iestatīšanu, lai precīzi mērītu degvielas līmeni transportlīdzekļa degvielas tvertnē. Dažu sensoru kalibrēšana laika gaitā var dabiski novirzīties pat stabilos apstākļos, tāpēc ieteicams atkārtoti kalibrēt tvertni reizi pāris gados. 
 2. Piesārņojums un nogulsnes: Uz sensoriem kā arī degvielas bākā var uzkrāties putekļi, gruži vai ūdens, ietekmējot sensora darbību un datu precizitāti.
 3. Mehāniskie vai elektriskie traucējumi: Fiziski sensora bojājumi, piemēram, pieslēguma vietā, var traucēt sensora darbību. 
 4. Sensora nolietojums un nodilums: Laika gaitā sensori var nolietoties, kas var mainīt to spēju precīzi fiksēt degvielas bākas tilpuma datus. 
 5. Degvielas bāku skaits: Divu bāku transportlīdzekļiem bieži vien ir mehānismi, kas ļauj pārslēgt bākas. Šie mehānismi var radīt potenciālus datu pārrāvumu punktus vai kļūdas sensoru rādījumos, tehniskās specifikas dēļ.

Nesakritības ar faktiskajiem degvielas patēriņa datiem

Faktiskie degvielas uzpildes dati, kas iegūti no degvielas uzpildes stacijām, atspoguļo transportlīdzekļa tvertnē iepildītās degvielas fizisko daudzumu. Šie dati ir ļoti precīzi. Tomēr vairāku iemeslu dēļ tie var nesakrist ar CAN datiem:

 • Degvielas bākas forma un transportlīdzekļa tips - Transportlīdzekļa degvielas tvertnes forma var ietekmēt tās uzpildes. Neregulāras formas vai unikālas konstrukcijas bākas var radīt degvielas uzpildes mērījumu atšķirības. 
 • Izmantotās degvielas veids (vasarā un ziemā) - Degvielas veids var atšķirties atkarībā no sezonas. Vasaras degvielas maisījumiem var būt atšķirīgs enerģijas saturs salīdzinājumā ar ziemas maisījumiem. Šī atšķirība var ietekmēt degvielas uzpildes un patēriņa mērījumus.
 • Degvielas uzpildes process (tvertnes pārpildīšana) - Degvielas uzpildes procesa laikā tvertnes pārpildīšana var izraisīt neprecīzus rādījumus. Pārpalikusī degviela, kas pārplūst, var netikt ņemta vērā reģistrētajos datos, tādējādi radot nesakritības.

Ņem vērā! Veicot pilnas bākas uzpildi, procesu ieteicams pabeigt, tiklīdz sūknis automātiski izslēdzas.


Uzzini vairāk par to, kā efektīvi pārvaldīt autoparka degvielas datus šeit.

Ko darīt, ja degvielas uzpildes nesakrīt?

Ja konstatēji, ka degvielas uzpildes nesakrīt, ir svarīgi risināt šo jautājumu, lai nodrošinātu precīzu degvielas patēriņa uzskaiti. Neatkarīgi no degvielas datu avota, ir darbības, ko varam veikt, lai uzlabotu degvielas rādījumu precizitāti. 

Sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu, nosūtot e-pastu uz adresi support@mapon.com

E-pastā norādi sekojošu informāciju:

 • Transportlīdzekļa numuru, kura uzpildes platformā nesakrīt ar faktiskajām;
 • Datumu, pēc kura sāka veidoties nesakritības;
 • Pielikumā pievieno faktiskās uzpildes degvielas čeku, kā arī čekus par vismaz 3 iepriekš veiktajām uzpildēm šajā transprotlīdzeklī. 
Šie dati būs ļoti svarīgi, lai mūsu komanda varētu veikt rūpīgu datu analīzi un piemērot visus nepieciešamos labojumus neskaritību novēršanai.