1. Mapon Help Center
  2. Transportlīdzekļu datu analīze

Kāpēc atšķiras odometra un GPS nobraukuma dati?

Pirmkārt, dati atšķiras tāpēc, ka tos iegūst no dažādiem avotiem. Odometra rādījumus iegūst, izmantojot dažādus elektromehāniskos pārveidotājus, un tie ir atkarīgi no riepu apgriezienu skaita, savukārt GPS nobraukuma datus iegūst, matemātiski aprēķinot transportlīdzekļa atrašanās vietu, balstoties un navigācijas satelītu sniegtajiem datiem.

Datu precizitāti var ietekmēt tādi faktori kā:

  • Nolietotas vai neatbilstoša izmēra riepas;
  • Pieļaujamā odometra mērījumu kļūda;
  • Īslaicīgi satelīta signāla pārtraukumi kalnu apvidus, ģeomagnētiskās vētras u.c. apstākļu ietekmē.

Vairāk par šo lasi mūsu blogā.